Eerste recht van aankoop als bescherming

De gemeente heeft altijd het historisch belang onderkend van de school waar in 1940 de capitulatie plaatsvond. Oud-wethouder Jos Wienen wil graag benadrukken dat er nooit een voorstel tot sloop is geweest.
“Na de sluiting van De Poort is er wel een ambtelijk stuk geweest met de suggestie om hier woningen te bouwen. Daar ben ik onmiddellijk voor gaan liggen, want ik vond dat we het schoolgebouw met deze historie moesten behouden. Dit moest intact blijven” blikt Wienen terug.

De wethouder kreeg in dit streven steun van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie en het Legermuseum. “Ook andere instanties vonden het behoud van de school van historisch belang, maar aankopen paste niet in hun beleid of ze hadden niet de middelen voor een restauratie. We hebben het toen, met de nodige voorwaarden, op de particuliere markt gebracht” vertelt de oud-wethouder.

Er waren meerdere gegadigden die zich met plannen voor het gebouw meldden. “Op het laatst ging het tussen de visclub en Ad Los. De vissers zagen er een nieuw clubgebouw in. Ad Los had de beste papieren omdat hij eerder een boerderij in Rijsoord prachtig gerestaureerd heeft. Dat hij er zo’n mooi museum van zou maken had ik niet verwacht. Bij de overdracht was het plan nog om van de andere lokalen kantoorruimte te maken. Aan de voorwaarde om het capitulatielokaal op te knappen is meer dan voldaan” vindt Wienen.

Het openbaar toegankelijk maken van dit lokaal werd als één van de voorwaarden bij de verkoop gesteld. Daarnaast werd het eerste recht van koop in de afspraken opgenomen. “Als garantie voor de bescherming van het gebouw” stelt de toen verantwoordelijk wethouder: “Op deze manier kunnen we voorkomen dat het via doorverkoop alsnog in handen komt van een projectontwikkelaar. Het is ook een verzekering van de openbare toegankelijkheid.”

Door: BAR Lokale Media, deze week te lezen in De Combinatie.