Lokaal

Eigen hitteplan voor Ridderkerk

Ridderkerk heeft een eigen hitteplan. Het ‘Lokaal Hitteplan Ridderkerk’ is een doorvertaling van het Nationaal Hitteplan: een draaiboek met een lokale aanpak om de gezondheidsgevolgen van hitte bij extreme en aanhoudende hitte te beperken voor Ridderkerkers. 

In het plan heeft de gemeente afspraken gemaakt met lokale partners, zoals GGD Rotterdam-Rijnmond en het Rode Kruis. Met het plan is er duidelijkheid over ieders rol en de berichtgeving in aanloop naar en tijdens perioden dat het Nationaal Hitteplan actief is. 

De gemeente neemt het voortouw in het lokaal hitteplan. Gemeente Ridderkerk zorgt dat het plan actueel blijft, geëvalueerd en verbeterd wordt en brengt partijen bij elkaar. De partners willen via lokale organisaties zoveel mogelijk kwetsbare personen bereiken. Het doel is hen te informeren over wat ze kunnen doen tijdens perioden van hitte. Wethouder Edward Piena: “Dat kunnen heel specifieke gezondheidsmaatregelen zijn voor kwetsbare ouderen of juist kleine kinderen, maar bijvoorbeeld ook gewoon Ridderkerkers informeren over waar openbare watertappunten te vinden zijn in Ridderkerk”. 

Activering

Wanneer het besluit valt om het Nationaal Hitteplan te activeren, dan wordt het Lokaal Hitteplan ook in werking gesteld. De beslissing om het Nationaal Hitteplan te activeren, wordt genomen door het RIVM in overleg met het KNMI. Factoren waarmee rekening wordt gehouden zijn: aanhoudende temperaturen boven de 27 graden, verwachte nachttemperatuur en luchtvochtigheid. Het is een waarschuwingssysteem: organisaties, (zorg)professionals en mantelzorgers worden geïnformeerd over de verwachte hitte.

Hitte niet onderschatten

De afgelopen jaren zijn er verschillende hitterecords verbroken en steeds meer mensen ervaren hittestress. Tropische dagen met temperaturen boven de 30 °C komen regelmatig voor en de verwachting is dat deze vaker gaan voorkomen. Met name voor ouderen, jonge kinderen en chronisch zieken zijn de gezondheidsrisico’s van hittestress groot. Hittestress leidt in sommige gevallen zelfs tot sterfte. De verwachting is dat de problemen rondom hittestress steeds groter worden omdat Nederland vergrijst en de druk op de zorg is hoog. Er is hierdoor minder (toe)zicht op ouderen.

Foto: Jos Wesdijk