Lokaal

Eindelijk erkenning voor Philip

Op 7 augustus j.l. is op de Zwaluwenberg, de zetel van de Inspecteur – Generaal der Krijgsmacht, tevens Inspecteur der Veteranen, de luitenant – generaal H. van Griensven, postuum een onderscheiding toegekend aan Philippus Wilhelmus de Koning, dienstplichtig sergeant bij de Krijgsmacht. Philip was een jong Ridderkerks militair.

In 1979 stuurde Nederland voor het eerst op grote schaal strijdkrachten naar een vredesmissie in Libanon. De UNIFIL missie, die beoogde de vrede te herstellen (Peace Keeping). De missie verliep teleurstellend, omdat de vrede, die door de inspanningen van alle bij de missie betrokken landen zou moeten worden hersteld, niet was te handhaven.

De Libanese Eretekenen, The War Medal en The Bronze Military Medal for Esteem werd met een begeleidende toespraak uitgereikt aan de moeder en de broer van Philip door de Inspecteur der Krijgsmacht.

Op de dag voor zijn tweeëntwintigste verjaardag was op vrijdag  9 november 1979 in alle vroegte Philip om het leven gekomen bij een ernstig incident met een drietonner.  Het gebeurde in de omgeving van post 1A, die tamelijk verwijderd was van zijn eigen post. De zware wagen reed op een anti-tankmijn, die als camouflage was afgedekt met cementzakken. De sergeant werd bij de explosie op slag gedood.

Philip diende sinds juni 1979 in Libanon. Organiek behoorde hij tot de Ondersteuningscompagnie, maar werd als commandant van een TOW – bemanning met zijn mensen en het anti-raketwapen  ingedeeld bij bij de Charlie Compagnie. 

TOW is een draadgeleide Antitankraket. ( Tube launched Optically tracked Wire guided missile ).

Inmiddels had hij in Libanon kennis gemaakt met de toenmalig kapitein Pieter van Geldorp, met wie het al spoedig klikte. Philip nodigde van Geldorp ook uit voor zijn verjaardag, maar tragisch genoeg ging die verjaardag niet door, want de dag ervoor kwam hij om het leven. Na terugkeer in Nederland heeft Pieter een band opgebouwd met de moeder van Philip,  Mevrouw S.G. de Koning – Verstegen ( dochter van de vroegere smederij Verstegen in Ridderkerk ) en  met de jongere en enige broer  Willem, die sindsdien  Pieter ’s pleegzoon is.

Majoor b.d. Pieter van Geldorp heeft zich ingespannen om voor Philip een postume erkenning te  verkrijgen. Hij heeft daarbij de volledige medewerking gekregen van de Nederlandse Ambassadeur in Libanon , de heer J. Waltmans, en de Nederlandse militair attachee in Libanon, de luitenant-kolonel C. Gerritsen, die beiden nauwgezet met de Libanese autoriteiten de aanvraag voor de postume onderscheiding hebben begeleid.