Lokaal

Enquête gemeente Ridderkerk over verkeer Bolnes

Bureau Goudappel doet in opdracht van de gemeente onderzoek naar de gevolgen van de ruimtelijke ontwikkelingen op het verkeer op de Rijnsingel en Benedenrijweg. Ook onderzoeken we de gevolgen voor het milieu (geluid en luchtkwaliteit). Inwoners van Bolnes zijn persoonlijk uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête.

Komt u regelmatig in Bolnes? Dan nodigt de gemeente u uit ook uw mening te geven. Dat kunt u doen door voor 30 januari de enquête in te vullen.

Wat is de aanleiding van de onderzoeken?

De komende jaren wordt er in Bolnes gebouwd, bijvoorbeeld op de locatie van de gesloopte Beverbol. Al deze nieuwbouw zorgt voor extra verkeer. Bijna iedereen die met een auto of motor Bolnes uit gaat, gebruikt hiervoor de Rijnsingel. Die straat is op dit moment al druk. De vraag is wat er gebeurt als daar nog meer verkeer bij komt.

De resultaten van de enquête geven een goed beeld van wat gebruikers nu vinden van de verkeerssituatie op de Rijnsingel en Benedenrijweg. En van hoe ze voornamelijk de wijk in en uit reizen.

Vervolg

Met de uitkomsten van de enquête en de resultaten van het verkeers- en milieuonderzoek heeft de gemeente een goed beeld van de huidige situatie en de gevolgen van de ruimtelijke ontwikkelingen. Samen met onder meer inwoners, bedrijven en ontwikkelaars brainstormen zij over mogelijke maatregelen om bijvoorbeeld de verkeersveiligheid te verbeteren en gebruik van openbaar vervoer of fiets te stimuleren.

Foto: Gemeente Ridderkerk