Enquête inrichting recreatiegebied Wevershoek

Het recreatiegebied Wevershoek wordt heringericht. Staatsbosbeheer is bezig met de voorbereidingen, in overleg met de gemeenten Ridderkerk en Barendrecht om het gebied rond het zwemstrandje toegankelijker te maken. Ook worden de waterkwaliteit en de biodiversiteit verbeterd.

De gemeente wil graag van gebruikers, bezoekers en andere belangstellenden weten hoe het gebied wordt gebruikt en welke knelpunten en/of verbeterpunten er zijn. Zo wordt Wevershoek een aantrekkelijke recreatieplek voor iedereen. Geef ook uw mening en vul de enquête in voor maandag 14 september.