Lokaal

Erasmuslaan wordt voorrangsweg met gescheiden fietspad

De Erasmuslaan in Ridderkerk ’t Zand is een 30 km/uur weg, maar voor de gebruikers is dit niet altijd duidelijk. De gemeente Ridderkerk ontving veel meldingen over de verkeersveiligheid. De Erasmuslaan krijgt daarom een andere inrichting met onder andere vrijliggende fietspaden, kruispunten voorzien van plateaus en in het midden van de weg komt een middenstrook. Bewoners werden op dinsdag 28 november 2023 uitgenodigd door gemeente Ridderkerk om de presentatie bij te wonen van het ontwerp van de aanpassingen.

De eerste informatieavond was al in 2019 en uiteindelijk eind 2023 werd het definitieve plan gepresenteerd. De doelstelling van het nieuwe ontwerp is:

 • Verkeersveiligheid
 • Verbeteren van de 30 km/uur uitstraling

Grote wijzigingen nieuw ontwerp:

 • Fietsverkeer fietst niet meer over de parallelweg en via twee richtingen aan de noordzijde, maar over een volledig vrijliggend twee richtingen fietspad aan de zuidzijde.
 • De kruispunten zijn ontworpen volgens de laatste versie van de richtlijnen van de Gebiedsontsluitingswegen (GOW30).
 • In het oude ontwerp moesten er 17 parkeerplaatsen worden opgegeven. In het nieuwe ontwerp blijft het het aantal parkeerplaatsen hetzelfde.
 • Bushalte Spinozastraat wordt verplaatst naar begin Erasmuslaan in de buurt rotonde Donkerslootweg.
 • In de bocht van de Erasmuslaan blijft het groen behouden.
 • De huidige wegversmallingen worden verwijderd.

Er komen plateaus bij de volgende kruisingen:

 • Donderstraat
 • Spinozastraat
 • Noordmansstraat/Leeghwaterstraat
 • Hugo de Grootlaan/Zeemanstraat
 • Noordmansstraat/Huizingastraat
 • Christine Mohrmanstraat/ Erasmuspark
 • Erasmuspark

Er komen drempels ter hoogte van:

 • Rotonde Vlietlaan
 • Rotonde Donkerslootweg

Op verzoek van RET wordt het plateau Clara Wichmannstraat verwijderd in verband met ligging van de bocht.

De rijbaan van 7 meter wordt teruggebracht naar circa 6 meter voor een veiligere en meer leefbare omgeving. Het fietspad wordt ca. 3,5 meter breed. Het is bekend dat een brede rijbaan uitnodigt voor hogere snelheden en dit is dan een hoger risico voor voetgangers en weggebruikers. Een vrijliggend fietspad biedt een fysieke scheiding tussen het fietsverkeer en gemotoriseerd verkeer. Dit vermindert het risico op aanrijdingen en vergroot de veiligheid voor fietsers.

Fietsers voelen zich over het algemeen comfortabeler op vrijliggende fietspaden, omdat ze meer ruimte hebben en zich niet in de directe nabijheid van gemotoriseerd verkeer bevinden. Dit vergroot de aantrekkelijkheid van fietsen als vervoersmiddel.

De Erasmuslaan (rijbaan en fietspad) wordt een voorrangsweg ten opzichte van de zijwegen met een maximale snelheid van 30 km/uur.

Nieuwe uitstraling 30 km/uur (GOW) weg

 • Plaatsen van verkeersplateaus
 • Een verhoogde band
 • Een knipperende signalering bij het zebrapad
 • Drempels
 • Middenstrook

Na de presentatie was er nog gelegenheid tot het stellen van algemene vragen en aan het eind van de avond meer gedetailleerde en persoonlijke vragen stellen aan medewerkers van de gemeente.