Evaluatie Go Sharing deelscooters Ridderkerk

Go Sharing biedt nu ruim anderhalf jaar lang deelscooters aan in Ridderkerk. Naar aanleiding van de evaluatie begin dit jaar zijn er gesprekken gevoerd met de aanbieder en gemeente Ridderkerk. Hierin zijn vier toezeggingen gedaan die hieronder beschreven worden.

Daarnaast is het gemeentebestuur van Ridderkerk van plan om in de APV aanpassingen door te voeren ten aanzien van de deelscooters. De toezeggingen Go Sharing zijn:

Het optimaliseren van de servicegebieden

Met Go Sharing is bekeken om de servicegebieden te optimaliseren. De servicegebieden rondom het centrum van Ridderkerk zijn drastisch kleiner geworden en er zijn meer parkeervakken voor de deelscooters gekomen. Op een aantal strategische locaties rondom het centrum zijn de servicegebieden te vinden, maar in het grootste deel van het centrum is het onmogelijk om een deelscooter achter te laten.

De locaties zijn gekozen om de kwaliteit van de openbare ruimte hoog te houden, maar tegelijkertijd ook de bereikbaarheid niet in het geding te laten komen. Een toevoeging in het servicegebied is wel een deelscooterlocatie bij de Schans na vragen vanuit de gemeenteraad. Er is gekozen voor een klein servicegebied om veel grip op de deelscooters te houden.

Het inzetten op communicatie

Go Sharing zet in op de communicatie via de app waarmee de scooters gehuurd kunnen worden. Iedere klant in de gemeente krijgt een InApp-melding te zien. Dat houdt in dat wanneer zij de app opstarten in de gemeente (in veel andere gemeenten ook) dat zij een melding krijgen om bewust te worden van het op de juiste manier parkeren van de voertuigen. Dit bericht blijft in de app staan en je moet dit aanklikken wil je verder gaan met het huren van de scooter.

Daarnaast wil Go Sharing sterk inzetten op het belonen van goed gedrag in plaats van alleen het bestraffen. Dit doen zij door goed parkeergedrag te belonen met gratis rijminuten. Dit is tegelijkertijd ook een reminder om de gebruikers extra bewust te maken dat zij de voertuigen op een juiste manier parkeren.

Ook wordt er gewerkt met kortingen om foutief geparkeerde scooters snel te laten verplaatsen of een ophoping van scooters te voorkomen. De klant kan deze scooters huren tegen een gereduceerd tarief oplopend tot vijftig procent. Go Sharing zelf verplaatst ook foutief geparkeerde scooters. Zij nemen dit mee in hun dagelijkse rondes, maar het werkt soms efficiënter om kortingen te geven om foutief geparkeerde scooters sneller te verplaatsen.

Het inzetten op handhaving

Go Sharing heeft de controle op de voertuigen aangescherpt. De frequentie van het controleren ligt momenteel op 90 procent van de ritten. Nagenoeg alle ritten van de gebruikers worden na afloop gecontroleerd. Staat de scooter op de juiste plek? Is er geen schade aan het voertuig aangebracht? Normaliter controleert Go Sharing op zo’n 30 procent van de voertuigen, waardoor de kans dat er foutief geparkeerde of niet juist gebruikte scooters worden opgemerkt aanzienlijk kleiner is.

Deze controles voert Go Sharing uit door middel van de foto die na iedere rit gemaakt moet worden. De scooter en de locatie van de scooter moeten op de foto gezet worden. Als dat niet het geval is, kan Go Sharing overgaan op het waarschuwen of het beboeten van de gebruiker.

Go Sharing geeft aan dat de eerste resultaten effect hebben. Gebruikers die een waarschuwing ontvangen, passen hun parkeergedrag aan. Zij weten ook dat als ze nog een waarschuwing ontvangen dat daaraan een boete is verbonden.

Het uitvoeren van een enquête onder de gebruikers van de deelscooters

Go Sharing werkt aan een onderzoek waarbij het inzicht wil krijgen in de tevredenheid van de bezoekers. Momenteel wordt daar aan gewerkt en de resultaten worden op een later moment gedeeld.

Aanpassingen APV

De gemeente Ridderkerk wil aanpassingen aan de APV doen met betrekking tot het parkeren van de deelscooters. Op die manier wordt er meer grip gekregen op de deelscooters in de openbare ruimte. Er kan een vergunning verleend worden aan deelscooteraanbieders en nadere regels kunnen vastgesteld worden om de kwaliteit van de openbare ruimte zo hoog mogelijk te houden. Ook voor de uitvoering biedt dat meer handvatten om op te handhaven.