Lokaal

Evaluatie relatief rustige jaarwisseling Ridderkerk

Hoewel het dit jaar vanwege Covid-19 wederom een andere jaarwisseling betrof, heeft de voorbereiding en inzet van diverse mensen (politie, brandweer, jongerenwerk, beveiligers en gemeentelijke diensten) geleid tot een relatief rustige jaarwisseling in Ridderkerk. Helaas wel één met veel schade aan gemeentelijke eigendommen. Onderstaand een uiteenzetting van de feiten op 31 december 2021 en 1 januari 2022.


Politie

De politie spreekt van een rustige avond en nacht. Er zijn 9 incidenten geweest in Ridderkerk. Dit is niet veel in vergelijking met 18 vorig jaar. Hierbij ging het om mishandelingen/bedreigingen, brand/ontploffing, vernielingen/zaakbeschadigingen en vuurwerk incidenten. Een bijzonderheid was een illegaal feest in een bedrijfspand, waar een einde aan is gemaakt.


Brandweer

Ook voor de brandweer is de jaarwisseling relatief rustig verlopen. Alleen de eerste tankautospuit is ingezet. Op oudejaarsdag en -avond waren er twee buitenbranden en een caravan brand. Nieuwjaarsnacht waren er 4 buitenbranden en een klein brandje. In de morgen troffen ze een brandende elektrische scooter en twee buitenbrandjes aan.


Gemeentelijke toezichthouders

Door de boa’s zijn geen bijzonderheden aangetroffen op oudejaarsdag. Hoewel het druk was met het afsteken van vuurwerk hebben de boa’s helaas niemand op heterdaad kunnen betrappen.

Beeld jongerenwerk Facet

Op oudejaarsavond was de soos open, dit is goed bevallen. Hier kwamen wat ‘vaste’ jongeren op af. Daarna zijn de jongerenwerkers de straat op gegaan. Daar waren weinig bijzonderheden. Dit kwam overeen met het beeld dat jongerenwerk vooraf had. Er waren op voorhand geen signalen die aanleiding gaven tot mogelijke onrust.


Inzet beveiliging

Ook voor de beveiliging is het rustig verlopen. Zij spreken over de kleine standaard dingen, zoals het aanspreken van hangjongeren en het wijzen op het vuurwerkverbod. Een exces betrof een beschonken groepje mannen dat knalvuurwerk aan het gooien was. Hier zijn ze op aangesproken. Later werd deze groep weer aangetroffen. Nu hadden zij onenigheid met bewoners van een appartement wat dreigde te escaleren. Na tussenkomst van de beveiligers zijn de mannen weggegaan.

Schades gemeentelijke eigendommen

Uit de inventarisatie blijken er 41 afvalbakbakken (31 kleine en 10 grote) te zijn opgeblazen. Daarnaast zijn een zestal verkeersborden vernield en is er schade aan een speeltoestel. De schade aan afvalbakken ligt fors hoger dan voorgaande jaarwisselingen en daarmee ook het schadebedrag.


Onderstaand overzicht geeft een beeld van de schades van afgelopen jaren.


JaarSchadebedrag
2016-2017€ 17.000,00
2017-2018€ 4.199,60
2018-2019€ 4.998,60
2019-2020€ 6.571,35
2020-2021€ 9.313,46
2021-2022€ 16.603,81