Extern bureau aan de slag met ontwerp Sint Jorisplein

Na een aanbestedingstraject is Buro Poelmans Reesink gekozen om een schetsontwerp te maken voor de inrichting van het Sint Jorisplein.

Het bedrijf maakt het ontwerp in samenspraak met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Hiervoor worden meerdere meedenkmomenten georganiseerd. Na de zomer moet het ontwerp klaar zijn. De opbrengst van eerdere reacties vanuit de samenleving dient als startpunt om tot een schetsontwerp te komen.

Het Sint Jorisplein is onderdeel van een belangrijke historische route in het centrum van Ridderkerk. Het heeft een belangrijke betekenis als knooppunt in het winkelgebied. Maar de uitstraling is gedateerd, zowel van de inrichting van het plein als van een deel van de bebouwing die eraan grenst. Het doel is om van het plein een laagdrempelig toegankelijk dorpsplein te maken. Buro Poelmans Reesink houdt dit voorjaar drie bijeenkomsten waarin de concretere invulling be- sproken wordt. Tijdens de eerste bijeenkomst tonen zij een aantal modellen met mogelijke concepten. Deze modellen sluiten aan op wat op eerdere avonden door de gemeente is opgehaald. We doen de participatie dus niet over.

De tweede bijeenkomst laat een voorkeursmodel zien op basis van het draagvlak dat in de eerste avond geïnventariseerd is. De derde bijeenkomst presenteert Poelmans Reesink het concept voorlopig ontwerp. De gemeenteraad neemt na de zomer een besluit over het definitieve ontwerp.