Lokaal

Extra aandacht voor veilige schoolomgeving

Deze maand is het in heel Zuid-Holland de Maand van de Veilige Schoolomgeving. Wethouder Peter Meij bezoekt in het kader van deze themamaand verschillende scholen in Ridderkerk.

Vorige week woensdag 7 september 2022 ging hij langs op het Máximacollege. Daar kregen eerstejaarsleerlingen een gastles van Stichting TeamAlert. Dat is een organisatie die jongeren helpt slimme keuzes te maken in het verkeer. De leerlingen speelden tijdens de gastles verkeerssituaties na met ongewenst en gewenst gedrag.

Begin september sprak wethouder Meij al met kinderen van De Noord over veilig verkeer. Daar presenteerde hij ook de nieuwe Verkeerskalender. Met behulp daarvan kunnen ouders met hun kinderen in gesprek over verkeersveiligheid.

Veilige schoolomgeving

Aan het begin van elk schooljaar zijn gemiddeld meer kinderen en scholieren betrokken bij ongevallen. De Maand van de Veilige Schoolomgeving richt zich op jongeren, ouders, leerkrachten en alle anderen die eraan kunnen bijdragen dat de schoolomgeving veilig wordt.

Deze week is het ook de Schoolbrengweek. Ridderkerkse scholen geven extra aandacht aan het veilig en gezond van en naar school gaan. Ouders en kinderen worden opgeroepen lopend of op de fiets te komen, want dat is goed voor de gezondheid, leerprestaties, verkeersveiligheid en het milieu.

Foto: Gemeente Ridderkerk