Lokaal

Extra handen tegen zwerfvuil

In de strijd tegen zwerfafval zet de gemeente twee extra mensen in. Het team bestaat daarmee nu uit acht man.

De twee nieuwe medewerkers gaan met een elektrische wagen ‘hotspots’ af om zwerfafval te prikken. Ze zijn daar wijk voor wijk fulltime mee bezig. De hele week wordt er in Ridderkerk door de acht mannen hard gewerkt in de strijd tegen zwerfafval. Ze prikken zwerfafval, legen de openbare afvalbakken, ruimen op naar aanleiding van meldingen van inwoners en zorgen dat ‘naastplaatsingen’ worden opgeruimd, afval dat naast ondergrondse containers wordt gezet.

Ridderkerk heeft een ‘aanvalsplan’ opgesteld om de gemeente uiterlijk in 2030 zwerfafvalarm te krijgen. Het plan is de leidraad om zwerfafval te voorkomen en op te ruimen.

Wethouder Peter Meij: “Straten en plantsoenen zonder zwerfafval zijn een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Van inwoners, winkeliers, ondernemers en de gemeente. Er zijn gelukkig steeds meer mensen die gaan opruimen. Zij zijn een zeer welkome aanvulling.”