Lokaal

Extra ondergrondse containers geplaatst

De komende maanden worden de inzamelvoorzieningen voor PMD+restafval, papier/karton en glas verder geoptimaliseerd. In Ridderkerk wordt hier volgende week mee gestart om het inwoners zo makkelijk mogelijk te maken grondstoffen gescheiden in te leveren.

Op een aantal locaties plaatst de gemeente extra ondergrondse containers. Deze locaties zijn samen met inwoners tot stand gekomen. Andere locaties worden nog met bewoners besproken en daarna door het college vastgesteld. Daarnaast worden een aantal ondergrondse containers omgewisseld. Bijvoorbeeld: van de twee ondergrondse containers voor PMD+restafval wordt één een container voor papier/karton.

Meer informatie op bar-afvalbeheer.nl.

Uw ‘oud’ papier wordt ‘nieuw’ papier

Wist u dat papier en karton dat u gescheiden inlevert, heel goed gerecycled kan worden? Dit ‘nieuwe’ papier wordt gebruikt voor bijvoorbeeld krantenpapier. Door zoveel mogelijk te recyclen, gaan deze grondstoffen niet verloren.

Kijk voor meer informatie onder ‘Welk afval waar’ in de BAR afval-app, of op bar-afvalbeheer.nl/gft-papier-en-karton.