Facet beëindigt Meldpunt Samen

Inmiddels zijn de coronamaatregelen versoepeld, activiteiten en (vrijwilligers)diensten zijn gestart en wordt het normale leven weer opgepakt. Daarom heeft Facet Ridderkerk per 30 juni 2021 het Meldpunt Samen beëindigd. 

Meldpunt Samen werd in april 2020 opgezet door Facet Ridderkerk als gevolg van de coronasituatie. Hulpvragen en vrijwillige hulpaanbieders werden door Facet gekoppeld aan elkaar. Dit jaar kwamen er weinig nieuwe vragen binnen. Men kreeg hulp uit het eigen netwerk en daarnaast hielpen de hulpaanbieders de bewoners in hun wijk vanuit de eerste of tweede golf. Op 30 juni 2021 is Meldpunt Samen gestopt. Ongeveer 60 helpers en partnerorganisaties zijn ingelicht en de wijk appgroepen zijn opgeheven. Betrokken hulpaanbieders worden benaderd over het mogelijke vervolg: op individuele basis verder gaan, stoppen of overname door het Maatjesproject van Facet. 

Sinds het begin van het Meldpunt zijn er 64 helpers gestopt, in 2020 waren er 95 helpers. Er zijn 54 afgeronde hulpvragen geregistreerd. De meeste hulp werd geboden bij het doen van boodschappen en om een praatje te maken. Eén van de helpers was een dame die al op zoek was naar vrijwilligerswerk. Door de coronamaatregelen heeft ze dit niet verder opgepakt. Na de oproep van het Meldpunt Samen besloot ze zich aan te melden en zo toch alvast wat nuttig vrijwilligerswerk te gaan doen. Ze doet nu nog steeds boodschappen voor een oudere mevrouw. Mevrouw heeft slecht zicht. Na het opheffen van het Meldpunt wil ze toch met de hulp aan mevrouw verder gaan. Ze zegt dat er inmiddels een relatie opgebouwd is en ze ziet de nood bij de mevrouw. Ze ervaart dat ze veel betekent. Er is een leuk contact en het past in haar agenda om dit te blijven doen. 

Ook in de toekomst kunt u bij Facet terecht voor vragen over eenzaamheid, praktische hulp of activiteiten. Juist voor deze vragen is Facet Ridderkerk bereikbaar. Facet wil iedereen bedanken voor hun bereidheid, hulp en inzet. Heeft u vragen over het stoppen van het Meldpunt? Of heeft u andere vragen? Neem dan contact op via info@facetridderkerk.nl of 0180 – 432 350.