Facet scoort goed onder studenten

Facet Ridderkerk heeft een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder de studenten die het afgelopen jaar stage liepen bij de stichting. Met een gemiddelde score van een 8,7 scoorde Facet zeer goed bij dit onderzoek. 

Studenten van het Albeda College, Da Vinci College, Zadkine en het Grafisch Lyceum liepen het afgelopen schooljaar stage bij Facet. In totaal heeft Facet 13 mbo-studenten een stageplaats aan kunnen bieden op het gebied van sport en bewegen, sociaal cultureel werk, media management en event manager. 

Voor het aankomend schooljaar zijn er weer diverse stageplaatsen op mbo- en hbo-niveau beschikbaar. Ben je als student geïnteresseerd om stage te lopen bij Facet en wil je weten welke stageplaatsen er beschikbaar zijn, kijk dan op  www.stagemarkt.nl en geef Facet Ridderkerk op in de zoekopdracht of neem contact op met Facet via leerafdeling@facetridderkerk.nl.