Felicitaties voor kersverse zorgmedewerkers

Een aantal inwoners van Ridderkerk rondde onlangs met succes een opleiding af waarmee ze aan de slag kunnen in de zorg en (vrijwel) niet meer afhankelijk zijn van een uitkering. Wethouder Laurens Franzen (werk en inkomen) ontving hen in het gemeentehuis om hen te feliciteren met deze belangrijke mijlpaal.

De zorgmedewerkers volgden bij Aafje de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Dit traject bestaat uit een combinatie van werken en leren. De kandidaten gingen met een leer-werkovereenkomst van een jaar aan de slag bij een van de instellingen van Aafje. Tegelijkertijd volgden ze de entreeopleiding MBO Dienstverlening en Zorg bij het Da Vinci College.

Voor het praktijkgedeelte moest er 640 uur gewerkt worden, 40 lesweken van 16 uur per week. Het theoriegedeelte omvatte één lesdag per week. Het traject is bedoeld voor kandidaten zonder diploma. Na afronden van het BBL-traject kunnen ze als ze willen doorstromen naar MBO niveau 2 of 3. Als ze eenmaal een startkwalificatie hebben, kunnen de kandidaten aan de slag in hulpverlenende en ondersteunende functies bij bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg en kleinschalige woonvormen.

Wethouder Franzen is trots op de prestatie van deze groep Ridderkerkers. ,,Bij mijn ontmoeting met de mensen die ik mocht feliciteren, zag ik mensen die dankzij dit traject sterk in hun schoenen zijn komen te staan. Deze opleiding is een prachtige basis voor hun verdere loopbaan en daar hebben ze hard voor gewerkt. Petje af!’’