Lokaal

Fietsen op Vlietplein? Dat moet afgelopen zijn

Veel bewoners storen zich aan fietsers en scooters die op het Vlietplein fietsen en rijden. Even snel naar de winkel, zo dicht mogelijk bij de ingang. De vrijwilligers van Buurtpreventie vinden dat het nu maar eens afgelopen moet zijn en namen actie!

De afgelopen twee vrijdagen hielden ze, samen met wijkagent Cor Monster, een onverwachte ‘stoepfietscontrole’. Fietsers die keurig afstapten werden beloond met een bon voor een gratis kop koffie of thee bij de Bloemenjungle. Een leuke verrassing! Fietsers die zich niet aan de regels hielden konden rekenen op een waarschuwing of een bekeuring.

Hinderlijk en gevaarlijk

Voorzitter van Buurtpreventie Drievliet ‘t Zand, Cor Hagestein, legt haarfijn uit waarom fietsen op de stoep niet mag. “Er kunnen hinderlijke en gevaarlijke situaties ontstaan voor het winkelend publiek, de voetgangers en de fietsers zelf.” De politie houdt regelmatig toezicht op het fietsen op trottoirs en in winkelgebieden. Cor Hagestein vindt het belangrijk dat we ook zélf een ander aan durven te spreken op zijn gedrag. “Soms is het een gewoonte en wordt er niet bij nagedacht. Zo vroeg ik kortgeleden een mevrouw op een scooter of ze wist dat dit voetgangersgebied was. Ik wees haar erop dat er wel een kind onder haar scooter terecht kon komen. Ze vatte het goed op.”FF vlot, 2e slot

De actie was gelijk een mooie gelegenheid om voorbijgangers nogmaals te wijzen op hoe fietsendiefstal voorkomen kan woorden. Zet fietsen altijd op slot met ten minste twee sloten.