Fietsroute F15 geopend

“Ik zou eerder willen spreken van een doortraproute dan van een snelfietsroute. Dat geeft toch beter aan waar het om gaat.” Met die woorden heette wethouder Peter Meij van Ridderkerk alle gasten welkom. “Je kunt op dit pad goed doorrijden, maar zeker hier op de Ringdijk, wordt het ook regelmatig recreatief gebruikt.“ Ook wees hij op de veiligheid omdat er nog steeds veel fietsers omkomen in het verkeer.

Staatsecretaris Vivianne Heijnen memoreerde aan het feit dat er in steeds meer bouwplannen rekening wordt gehouden met fietsroutes en het OV. Daardoor blijven de woonwijken goed bereikbaar. “Het rijk heeft veel geld over voor infrastructuur. Dat is mooi want fietspaden zijn heel erg nodig en zijn relatief goedkoop.” Wel merkt zij op dat er slimme oplossingen gezocht moeten worden, zoals een goede aansluiting op het OV. En hoe zorg je er voor dat men makkelijk en snel van huis naar werk of winkels komt.

Irma Kenter van de provincie Zuid-Holland pleit voor een goed fietsnetwerk in de hele provincie. Er moet goed gekeken worden wie er waar mogelijkheden heeft. En ook praktische zaken. Zo zijn er gebieden die ’s avonds lastig bereikbaar zijn. “Dat zijn plekken die bereikbaar moeten zijn met een auto, maar er moet ook OV zijn of een fiets klaar staan.”

Wethouder Dirk Vermaat van Barendrecht is op de fiets naar de opening gekomen. Ondanks dat hij enthousiast is over de F15 heeft hij ook een paar punten van kritiek. “Ik vermoed dat fietspaden ontworpen worden door automobilisten. Vaak zie je een lastig punt en krijgt de auto voorrang. Dat kan anders.” Ook zou hij graag bredere fietspaden zien en zou het autogebruik en bezit terug gedrongen moeten worden. Er is nog een hoop winst te behalen, aldus Vermaat.

Van Gelder Groente en Fruit en het Waterschap hebben hun pand aan de F15. Beiden zijn daar zeer enthousiast over. Bij van Gelder komen er 10% meer mensen op de fiets naar het werk. Het fietspad kruist niet met auto’s en vrachtwagens en is daardoor extra veilig. Bij het Waterschap hebben ze zelfs een fietshotel. Een speciale ruimte waar men zich op kan frissen na de fietstocht voordat hij aan het werk gaat.

De Fietsersbond en Zuid-Holland Bereikbaar hebben meegedacht met de aanleg van de F15. Zo hebben zij mogelijke knelpunten aangegeven. Zo wezen zij op rotondes die niet logisch lagen en nu verplaatst zijn. “Bovendien kwam er een vrij liggend fietspad naast.”

Ook in de toekomst zullen zij een adviserende rol houden. In de komende jaren gaan er veel bruggen in onderhoud. Dit geeft extra fileleed en moet er een alternatief zijn. “Brengen we de kinderen op de fiets of met de auto naar school? Wie maakt welke afweging en waarom? Mensen zijn gewoontedieren dus moeten we ze een alternatief geven, zoals een fiets of E-bike. En stimuleren dat ze die ook blijven gebruiken.”

Na alle toespraken ging het gezelschap naar de Ringdijk alwaar het fietspad officieel werd geopend door er een wegmarkering op te spuiten.

Door Wendy Harreman