Lokaal

Forse subsidie voor verkeersveiligheid

Dankzij een subsidie van het Rijk en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) kan gemeente Ridderkerk grote stappen zetten op het gebied van verkeersveiligheid.

Met een eigen bijdrage (vier ton) kan de gemeente de veiligheid op wegen en fietspaden flink verbeteren, tot een bedrag van 2,4 miljoen euro.

Al verbeterd

Voor het subsidiegeld is onder meer een verhoogd zebrapad aangelegd op de Benedenrijweg ter hoogte van de dijktrap Riederwerf. Op de Schaapherderweg komen een zogenoemde rammelstrook en fietsoversteek in combinatie met een vertragende bocht.

Nog te doen

De Pruimendijk wordt voorzien van as-markering en een vertragende bocht. Verder worden op een aantal plekken fietspaaltjes verwijderd. In de periode tot 2025 worden uitritconstructies aangelegd op plekken waar een 30 km per uur-weg overgaat in een 50 km per uur-weg. Langs een aantal wegen worden as- en kantmarkering op geasfalteerde fietspaden aangebracht.

Verder worden de zebrapaden op de Rijksstraatweg verbeterd en wordt een deel van de Pruimendijk een 30 km per uur-weg. De kruising Rijksstraatweg/Voorweg wordt een rotonde. Verspreid over de gemeente worden plateaus en drempels aangelegd. Over al deze maatregelen die de gemeente Ridderkerk wil nemen gaat de gemeente nog in gesprek met bewoners en belanghebbenden.

Tijd voor actie

Het college is blij met de subsidie. ,,Verkeersveiligheid raakt ons allemaal. De laatste jaren stijgt landelijk het aantal ernstig verkeersgewonden en neemt het aantal verkeerdoden toe. Dat vraagt om actie”, aldus wethouder Peter Meij. Het Rijk stelde voor de komende tien jaar 500 miljoen euro beschikbaar voor meer verkeersveiligheid.

Foto: Gemeente Ridderkerk