Lokaal

Frictiekosten opheffing BAR-organisatie

Robert Kooijman fractievoorzitter van ChristenUnie Ridderkerk heeft een raadsbijdrage ingebracht tijdens de maandelijkse raadsvergadering op donderdag 26 januari 2023 in het gemeentehuis van Ridderkerk.

” De afgelopen 2 jaar waren voor een ambtenaar van de BAR-organisatie niet makkelijk. Naast de impact die corona had op een ieder in persoonlijke sfeer, en in het werken in en voor een organisatie, vonden politiek bestuurders het ook nodig om gelijktijdig flink aan de boom te schudden. En dat in een situatie van steeds complexer wordende inhoud op allerlei beleidsterreinen.”, aldus Robert Kooijman.

“De BAR-organisatie was te duur, te onpersoonlijk en vooral niet lokaal. Een roep die we niet alleen in de aanloop van de laatste verkiezingen hoorden, maar ook al in 2018 door partijen werd geroepen. Lekker populistisch, maar niet nadenkend over de consequenties ervan wanneer het daadwerkelijk tot een opheffing zouden komen.”, vervolgde Robert Kooiman.

“En daar staan we dan nu: het populisme heeft besloten, de vraag is alleen of de honger hiermee dan wordt gestild en de ontevredenheid verdwijnt. De uitdagingen worden hiermee niet minder, maar naar onze mening juist groter.”

“Uit een recente enquête bleek dat de ambtenaren zich teleurgesteld voelden, en weinig energie en opgewektheid hadden over de voorgenomen ontwikkelingen. Ook dacht 61% dat een gemeentespecifieke organisatie helemaal niet de dienstverlening kwalitatief zou verbeteren.”

“En een aantal terechte zorgpunten waar de Ondernemingsraad in een brief haar vinger bij legt zijn: 

–        de benodigde personeelscapaciteit: veel vertrekkende collega’s en een krappe arbeidsmarkt 

–        Hoge werkdruk: veel opgaven en ambities bij de verschillende colleges, maar tegelijkertijd de zaag aan de wortels van de organisatie;

–        De grote uitstroom van ervaren en gewaardeerde krachten, vooral gevoed door de onzekere danwel onaantrekkelijke toekomst van een lokale organisatie;

“” Grote zorgen dus”vervolgt Kooijman. “En de onrust rond de BAR duurt al een paar jaar, en zorgt voor een organisatie met minder werkplezier, en daardoor een mindere motivatie, lagere kwaliteit en mogelijk ook hoger verzuim. Dat moet de politiek zich echt aanrekenen.”

“Als ChristenUnie fractie spijt het ons écht dat de beslissing tot ontmanteling nu is genomen. Zeker in deze tijd is samenwerking en krachtenbundeling van levensbelang. Omdat je het alleen niet kunt, en omdat je zo een interessante werkgever blijft voor de experts die we zo hard nodig hebben. Zo kun je ook meer zelf doen, en hoef je minder de dure bureaus in te huren. Zo zorg je voor doorgroeimogelijkheden binnen de eigen organisatie en zo houd je kennis en kwalitatief goede medewerkers langer vast.”

“Voorzitter, de ChristenUnie fractie vind echt dat hier de verkeerde afslag wordt genomen. Wellicht noodgedwongen door de keuze van Barendrecht, zoals het college nu aangeeft. Maar hoe hard hebben ze aan de noodrem getrokken? En hoeveel energie wordt er nog ingestopt om toch weer terug te keren op de juiste koers??”

“Wat ons betreft is het nu beschikbaar stellen van 1 miljoen euro een totaal verkeerd signaal. We moeten hier niet financieel aan mee willen werken. Het is het begin van een financiële strop, die alleen nog maar groter gaat worden. Straks wanneer de eindafrekening wordt opgemaakt, gaat Ridderkerk echt niet sterker staan omdat er al 1 miljoen beschikbaar is gesteld. Nee, die 1 miljoen zijn we straks sowieso kwijt. En onze fractie vreest dat het daar niet bij gaat blijven. De komende jaren verwachten wij dat het college met regelmaat bij de raad zal terug moeten komen met de vraag om extra budget. Denk aan uitbreiding van personele bezetting, investeringen voor nieuwe systemen, locaties of apparatuur, dure adviezen en juridische kosten. “

Robert Kooijman sluit af met “Voorzitter, dit is de meest sombere bijdrage die ik als raadslid heb gehouden. En zo voel ik me ook echt. Het is een verkeerde keuze om de BAR-organisatie te ontmantelen. Echt! Een verkeerde keuze!”.

Zaterdag 28 januari 2023 wordt dit onderwerp ook behandeld in de uitzending van Politiek Café om 12.00 uur. Dan zit Robert Kooijman er namens de Christen Unie, samen met Michel Borst (VVD) en Melindy Dirks (PvdA/Groen Links) in onze studio.