Lokaal

Geen brug bij Ridderkerk-Bolnes

Een oeververbinding tussen Feijenoord en Kralingen/de Esch en het aanpakken van knelpunten op de Algeracorridor zijn onderdeel van een samenhangend pakket aan maatregelen dat verder wordt onderzocht om de bereikbaarheid in de regio Rotterdam te verbeteren. Een oeververbinding tussen de Krimpenerwaard en Ridderkerk komt er dus niet.

Dat besluit hebben de gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op 16 juli jl. genomen. Voorwaarde voor deze regioaanpak is dat er nog 30 miljoen euro beschikbaar komt voor de financiering van de 90 miljoen die maximaal nodig is voor de Algeracorridor.

De Ridderkerkse wethouder Peter Meij is blij, dat er geen verder onderzoek komt naar een brug bij Bolnes. ,,Zo’n brug met al het autoverkeer dat erbij komt zou voor Bolnes te veel zijn geweest. Maar dat boek kan nu dicht. De aandacht kan nu uitgaan naar de Oost-variant en een goed pakket maatregelen voor de Algeracorridor. Ik bedank iedereen die ons heeft geholpen om aan de beslissers uit te leggen waarom een brug bij Bolnes een brug te ver zou zijn geweest.’’

Wethouder Peter Meij (verkeer en vervoer) heeft dinsdag 11 juni in Den Haag de brief van de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Ridderkerk over de oeververbinding over de Nieuwe Maas overhandigd aan de Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat.

Ook de lokale politieke partijen in Ridderkerk reageren op social media zeer verheugd dat het plan van tafel is en zo het landelijk karakter en leefbaarheid wordt behouden.

Aanpak knelpunten Algeracorridor en oeververbinding Oost