Lokaal

Geen proef met koopzondagen Ridderkerk

Op maandag 4 april 2022 is het vervolg van de raadsvergadering van woensdag 30 maart 2022 afgehandeld. Aan het begin van de vergadering werd eerst Cora van Vliet geïnstalleerd als raadslid. Door ziekte kon zij vorige week niet aanwezig zijn.

Verder aan de orde was de ‘Motie vreemd aan de orde van de dag’ van PvdA/Groen Links Ridderkerk. Een ‘motie vreemd aan de orde van de dag’ is een motie over een onderwerp dat niet op de agenda van de gemeenteraad staat. Meestal gaat dit over een actueel onderwerp.

Hierin pleitte Björn Ros voor een proef om volgend jaar op vier zondagen de winkels de mogelijkheid te geven om open te gaan. Na deze proef kan dan gekeken worden of er echt behoefte is in Ridderkerk voor een zondagsopenstelling.

De motie was ingediend nadat Partij 18Plus het initiatiefvoorstel voor een totale zondagsopening van de agenda haalde.

In het debat ging het vooral om de vragen waarom de proef maar voor vier zondagen was en of Partij 18Plus ná de onderhandelingen het initiatiefvoorstel alsnog op de agenda gaat zetten. Het CDA en de Christen Unie gaven aan graag de zondagen ongemoeid te laten. De VVD vond vier zondagen wat karig en had meer zondagen ook prima gevonden.

Na een debat, waarin vooral Björn Ros en Henk van Os (Partij 18Plus) aan het woord waren, vroeg laatst genoemde om een hoofdelijke stemming.

Voor de motie waren PvdA/Groen Links, VVD en Leefbaar Ridderkerk. Tegen waren Partij 18Plus, SGP, CDA, Echt voor Ridderkerk en de Christen Unie. Burger op 1 was deze vergadering verhinderd.

De motie is verworpen met 9 stemmen voor en 17 stemmen tegen.

Door Wendy Harreman