Geen windmolen op Bedrijventerrein Oost Barendrecht

Er komt hoogstwaarschijnlijk geen windmolen op het Bedrijventerrein Oost in Barendrecht. Dat blijkt uit een haalbaarheidsonderzoek.

De gemeente Ridderkerk is blij met deze ontwikkeling. Vanaf het begin zijn er bezwaren geuit tegen een windmolen vlakbij de gemeentegrens van Ridderkerk, vanwege de woningen aan de Rijksstraatweg in Rijsoord, die vlakbij het bedrijventerrein liggen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat een gasleidingen tot ontoelaatbare veiligheidsrisico’s zou leiden. De Gasunie heeft aangegeven dat gasleidingen in dit gebied een beperkte dekkingslaag hebben, veel dunner dan gemiddeld. Daarmee zijn er dus externe veiligheidsoverwegingen om het project als ‘niet kansrijk’ te beoordelen.

Daarnaast blijkt uit de studie dat een windmolen op deze locatie moeilijk rendabel te exploiteren is, vanwege het lage rendement. Al met al is de gemeente Barendrecht tot de slotsom gekomen dat een windmolen op bedrijventerrein Oost waarschijnlijk niet haalbaar is.