Lokaal

Geheimhouden persoonsgegevens

De gemeente houdt uw persoonsgegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Verschillende organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de BRP ontvangen. Welke organisaties dit zijn, hangt deels af van uw persoonlijke situatie. Particulieren en commerciële instellingen krijgen uw persoonsgegevens nooit.

Als u niet wilt dat bepaalde organisaties uw persoonsgegevens krijgen, kunt u de gemeente om geheimhouding vragen. U kunt dit ook aanvragen voor uw kinderen tot 18 jaar. U hebt altijd recht op deze geheimhouding en hoeft geen reden op te geven waarom u dit wilt. Uw persoonsgegevens worden dan niet doorgegeven aan:

  • niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of goede doelen;
  • organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling; – na belangenafweging aan organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren;
  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie, die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen.

Bij geheimhouding geeft de gemeente uw gegevens alleen nog aan verplichte instanties. Zoals de Sociale verzekeringsbank en de Belastingdienst. U kunt een overzicht aanvragen van de instanties aan wie uw gegevens het afgelopen jaar zijn doorgegeven.

Klik op deze link voor meer informatie.