Lokaal

Geld voor uitbreiding Vredehof

Voor de inrichting van de uitbreiding van begraafplaats Vredehof wil het college van burgemeester en wethouders volgend jaar 1,8 miljoen euro reserveren.

De gemeenteraad besluit in oktober over dit voorstel. Er komen zo’n 900 grafplaatsen bij. De verwachting is dat er hierdoor tot 2070 genoeg graven zijn. Hoe het nieuwe deel van de begraafplaats eruit komt te zien, wordt bepaald in overleg met de verschillende geloofsgemeenschappen. De inzet is een parkachtige uitstraling met verschillende struiken en bomen.

Ontwerp

Voor de inrichting is een ontwerp gemaakt. Dat is de basis voor het grondwerk dat gedaan moet worden en is gebruikt om te berekenen hoeveel geld er nodig is voor het inrichten. Het ontwerp is ook nodig om vergunningen aan te vragen.

Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel, wordt het benodigde budget van 1,8 miljoen verwerkt in de begroting 2022. De werkzaamheden worden grotendeels in 2023 gedaan.

Ophogen

De gemeente kocht eind 2008 grond naast de begraafplaats. De verwachting was toen dat er snel uitbreiding nodig was, omdat na 2014 anders een tekort aan graven zou ontstaan. Doordat het aantal begrafenissen daalde, was uitbreiding nog niet nodig.

Het terrein ligt een stuk lager dan de Vredehof. De grond is de afgelopen jaren al zachtjesaan opgehoogd. In 2018 en 2019 bleek uitonderzoek dat er een ‘overhoogte’ nodig is, om te voorkomen dat de grond straks flink verzakt. Het terrein moet zich daarna ‘zetten’ en kan in 2024 in gebruik worden genomen.

Foto: Gemeente Ridderkerk