Gelijke kansen voor alle kinderen

Kinderen uit gezinnen die moeilijk rond kunnen komen, kunnen vanaf nu hulp krijgen van het Jeugdeducatiefonds. Op basisschool De Bosweide ging de samenwerking met de gemeente en de scholen officieel van start, in het bijzijn van Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds, en wethouder Laurens Franzen.

Het Jeugdeducatiefonds helpt om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Waar geldgebrek een belemmering is in de ontwikkeling, kan de school een beroep doen op het Jeugdeducatiefonds. Aanvragen lopen via de school. Die heeft goed zicht op de talenten en mogelijkheden van de kinderen. Het fonds vergoedt ondersteuning zoals huiswerkbegeleiding, kindercoaching en gezonde voeding. Ook biedt het fonds hulp aan individuele kinderen, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een bed of bureau.

De negen scholen die al zijn aangesloten zijn De Bosweide, De Botter, De Fontein, De Klimop, De Noord, De Piramide (centrum), De Reijer, Dr. Schaepmanschool en De Wingerd. Hans Spekman: ‘’Armoede leidt vaak tot een lagere vervolgopleiding dan nodig is. Het Jeugdeducatiefonds draagt bij aan een samenleving waarin álle kinderen een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentont- wikkeling bereiken. Wij zijn blij dat we door de bijdrage van de gemeente in Ridderkerk kunnen starten op negen scholen.”

Foto: Gemeente Ridderkerk