Lokaal

Geluidsreducerend asfalt Rotterdamseweg gedeelte Randweg-Ringdijk

In het Actieplan Geluid 2019-2023 van de gemeente Ridderkerk is als maatregel opgenomen om de Rotterdamseweg te voorzien van geluidsreducerend asfalt om de geluidsoverlast, welke wordt veroorzaakt door deze weg, te beperken en het aantal (ernstig) gehinderden te verminderen

De Rotterdamseweg is in het beheer van het Waterschap Hollandse Delta. Het onderhoud en het aanbrengen van geluidsreducerend asfalt moet daarom in opdracht van het Waterschap worden uitgevoerd.

Geluidsreducerend asfalt

Het plaatsten van geluidsreducerend asfalt levert een reductie van 3 dB op. Hierdoor zal naar verwachting het merendeel van de woningen langs de Rotterdamseweg gedeelte Randweg-Ringdijk onder de plandrempel van 63 dB of zelfs onder de 59 dB komen.

Planning

Bij het opstellen van het Actieplan Geluid 2019-2023 is rekening gehouden met het uitvoeren van het groot onderhoud aan de Rotterdamseweg gedeelte Randweg-Ringdijk in het jaar 2022.

Het Waterschap heeft aangegeven het gedeelte Randweg-Ringdijk van de Rotterdamseweg eerder dan gepland uit te willen voeren, namelijk in de herfstvakantie 2020 (week 43). Wanneer de werkzaamheden in de herfstvakantie worden uitgevoerd zal het verkeer hier zo min mogelijk hinder van ondervinden, daarnaast heeft het Waterschap de wens uitgesproken om de werkzaamheden niet op zondagen te laten plaatsvinden, dit sluit ook aan bij de wens van de gemeente