Geluidsscherm bij West duurder

De bouw van een geluidsscherm langs de A15/A16 ter hoogte van de wijk West wordt 950.000 euro duurder dan de aanvankelijke raming van ruim een miljoen euro. Sterk gestegen kosten van bouwmaterialen en kostbare verkeersmaatregelen die Rijkswaterstaat voorschrijft zijn belangrijke oorzaken. Burgemeester en wethouders hebben de gemeenteraad hierover geïnformeerd.

De gemeenteraad besloot op 12 december 2019 tot het realiseren van een geluidsscherm langs de A15/A16. Het 340 meter lange scherm krijgt een hoogte van zes meter. De bouw van het geluidsscherm is een van de projecten uit het coalitieakkoord en het collegeprogramma 2018-2022 van het Ridderkerkse college. Het zogenoemde ‘gat langs de A16’ wordt hiermee gedicht.

Tijdelijke op- en afritten

Het geluidsscherm wordt gebouwd op grond van Rijkswaterstaat. Deze dienst eist forse en daardoor kostbare verkeersmaatregelen tijdens de bouw. De hoogte van de kosten was nog niet volledig in beeld toen de gemeenteraad eind 2019 tot de bouw van het scherm besloot. Er komen onder meer tijdelijke op- en afritten voor het werkverkeer, en een watergang wordt tijdelijk gedempt in verband de stabiliteit van de heistelling. Verder is een bedrag geraamd voor een groene aankleding van het geluidsscherm. 

De kosten van het geluidsscherm komen geheel voor rekening van de gemeente. Rijkswaterstaat zag geen mogelijkheden om mee te werken. Toch vindt het college het geluidsreducerende effect van het geluidsscherm belangrijk genoeg om de plannen uit te voeren. “Onze leefomgeving is onder meer door de snelweg die onze gemeente doorsnijdt, al zwaar belast. Deze mogelijkheid om het stiller en gezonder te krijgen in West willen we benutten, net zoals we dat gaan doen bij Drievliet en het Oosterpark”, aldus wethouder Marten Japenga.