Lokaal

Geluidsscherm Oosterpark weer stap dichterbij


In het Oosterpark wordt zowel een geluidsscherm aangelegd als het veld van honk- en softbalvereniging de Rowdies verplaatst.

Om dit te realiseren, is een aangepast bestemmingsplan opgesteld, waarbij de uitspraak van de Raad van State van maart 2023 leidend is. Dit plan omvat het gehele Oosterpark, terwijl het Essenlaantje in de huidige vorm behouden blijft.

Het bestemmingsplan zal binnenkort in de gemeenteraad besproken worden, eerst in de Commissie Samen Wonen op 15 mei 2024 en vervolgens in de gemeenteraad op 23 mei.

Tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan waren er ook twee vergunningen ter inzage: een voor het plaatsen van lichtmasten en een voor het kappen en verplanten van bomen, samen met een groencompensatieplan.

Na goedkeuring door de gemeenteraad zal de aanleg van het geluidsscherm in het Oosterpark een stap dichterbij komen, wat het genot voor zowel bezoekers als omwonenden van het park zal vergroten.