Lokaal

Geluidsscherm Oosterpark weer stap dichterbij

In het Oosterpark wordt zowel een geluidsscherm aangelegd als het veld van honkbalvereniging de Rowdies verplaatst. Om dit mogelijk te maken is er een aangepast ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

In dit plan is de uitspraak van de Raad van State van maart dit jaar verwerkt. Het gehele Oosterpark wordt in dit plan meegenomen. Hierbij blijft het Essenlaantje behouden.

Gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan liggen ook twee vergunningen ter inzage, namelijk een vergunning voor het plaatsen van lichtmasten en een vergunning voor het kappen en verplanten van bomen. Het groencompensatieplan ligt ook ter inzage. Bij de verlening van de omgevingsvergunningen maakt de gemeente gebruik van de coördinatieregeling. Deze regeling maakt het mogelijk dat diverse procedures gelijktijdig worden doorlopen.

Met deze activiteiten is de aanleg van een geluidsscherm in het Oosterpark weer een stap dichterbij en kunnen bezoekers en omwonenden straks nog meer genieten van ‘hun’ park.