Gemeente beantwoordt veelgestelde vragen afval

Bij het klantcontactcentrum van de gemeente Ridderkerk komen vragen binnen over afval en de nieuwe manier van betalen: het vaste en variabel tarief. De gemeente geeft antwoord op veelgestelde vragen.

Wat doet de gemeente Ridderkerk als er zakken naast de ondergrondse container staan?
Sinds begin dit jaar rijden BOA’s dagelijks inspectierondes langs de ondergrondse afvalcontainers. Als zij afvalzakken naast de ondergrondse containers zien staan, onderzoeken zij het afval en proberen te achterhalen van wie het is. Daarna worden de zakken zo snel mogelijk opgeruimd. Als de eigenaar achterhaald is, krijgt deze een boete. Begin dit jaar kwamen BOA’s nog vrij veel ‘naastplaatsingen’ tegen. Inmiddels worden er steeds minder zakken naast de container gezet. Ziet u afval naast de ondergrondse container liggen, of ergens anders? Maak een melding via bar-afvalbeheer.nl/melding-over-afval-en-containers.

Ik ruim zwerfafval op, maar als ik nu een zak in de container gooi, moet ik betalen. Is daar een oplossing voor?
De gemeente Ridderkerk waardeert uw inzet enorm. Als u een zwerfafvalpakket heeft aangevraagd, kunt u vuilniszakken met daarop de speciale zwerfafval-sticker gratis laten ophalen. De stickers krijgt u bij het pakket. Aanvragen kan via het formulier op onzetoekomstisduurzaam.nl/aanmelden-volle-zak-zwerfafval. Wilt u ook zwerfafval op- ruimen? Gratis materiaal aanvragen kan via onzetoekomstisduurzaam.nl/zwerfafvalmateriaal.

Ik heb veel onvermijdbaar medisch afval. Is daar een regeling voor?
Ja, als u onvermijdbaar medisch afval heeft kunt u een speciale regeling krijgen, zodat u niet extra gaat betalen. Heeft u afgelopen jaar al gebruikgemaakt van de regeling, dan krijgt u een dezer weken automatisch een brief van de gemeente. Daarbij zit een formulier dat u eenmalig moet invullen en opsturen.

U kunt de regeling aanvragen via het formulier ‘Vermindering afvalstoffenheffing bij medisch afval’, op ridderkerk.nl/belastingen-betalen. Hier vindt u ook meer informatie. Lukt dit niet, belt u dan met de gemeente via (0180) 451 234 of stuur een e-mail naar belastingen@ridderkerk.nl.