Gemeente beantwoordt veelgestelde vragen variabel tarief afval

Bij de telefoonlijnen en via an­dere kanalen stellen inwoners vragen over de nieuwe manier van betalen voor afval: het vaste en variabel tarief. In ja­nuari geeft de gemeente antwoord op de meestgestelde vragen.

U kunt inzien hoeveel PMD+restafval u inlevert
Op de website van de gemeente kunt u vanaf de tweede helft van januari zien hoe vaak uw pas op de containers voor PMD+restafval is geregistreerd, of hoe vaak uw minicontainer voor PMD+restafval is geleegd. Ga daarvoor naar ridderkerk.nl/mijn-belastingen. Let op: de teller wordt wekelijks gevuld. Het kan zijn dat uw laatste klepbewegingen er nog niet in staan.

Variabel tarief niet voor papier en GFT
U betaalt geen variabel tarief voor papier, groente, fruit en tuinafval. Het verwerken van deze vormen van afval wordt betaald via het vaste tarief.

De klep van de ondergrondse container gaat niet of gedeel­ telijk open. Wat nu?
Ondergrondse containers worden geleegd voordat ze helemaal vol zijn. Gaat de klep niet open? Dan wordt er niets geregistreerd. Gaat de klep gedeeltelijk open? Dan is de oorzaak meestal een beklemming door bijvoorbeeld een groot stuk afval. De klepbeweging wordt dan wel geregistreerd. Geeft u het door aan BAR Afvalbeheer, dan wordt dit gecorrigeerd.

Plastic bij restafval: tarief houdt hier rekening mee
Plastic hoeft u niet te scheiden. Plastic, blikjes en drinkpakken kunnen met de techniek van nu beter door de afvalverwerker worden gescheiden (nascheiding). Die haalt er in één keer de juiste materialen uit. Scheiden in de fabriek werkt bij deze materialen beter dan scheiden aan huis en is daarnaast goedkoper. Voor inwoners betekent dit dat de hoeveelheid restafval inclusief de- ze hoeveelheid PMD is. Hiermee is bij het bepalen van het variabel tarief rekening gehouden.

Meer informatie is te vinden op bar-afvalbeheer.nl/variabel-tarief-2022. U vindt ook informatie op ridderkerk.nl/gemeentebelastingen.