Gemeente en Facet: Samen maken we Ridderkerk dementievriendelijk

Het aantal mensen met dementie verdubbelt de komende 25 jaar landelijk tot naar schatting 500.000. Ook in Ridderkerk stijgen de aantallen. Daarom gaan we ons inzetten een dementievriendelijke gemeente te worden.

Wethouder Marten Japenga en Mineke Boon gaven vrijdag de aftrap van ‘Dementievriendelijk Ridderkerk’. Mineke is senior mantelzorgconsulent bij Karaat Mantelzorg, onderdeel van Facet Ridderkerk. Zij is door Facet aangesteld als projectleider. Facet voert deze opdracht uit voor gemeente Ridderkerk.

Blijven meedoen

Wethouder Japenga: “In een dementievriendelijke gemeente kunnen mensen met allerlei soorten geheugenproblemen blijven meedoen in de samenleving. Mantelzorgers voelen zich gesteund en de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun familie en mantelzorgers verbetert.”

Mineke Boon: “We willen bewustwording creëren en het taboe rondom dementie doorbreken. Samen met inwoners, oud en jong, maar ook met winkeliers, sportclubs, verenigingen, vrijwilligers en scholen gaan we ons inzetten voor een Dementievriendelijke Ridderkerk.”

Predicaat

Bedrijven, verenigingen en organisaties zullen worden gestimuleerd ‘dementievriendelijk’ te worden. Zij ontvangen dan een predicaat. Er komt een lokale website vol informatie. Daarop komen korte trainingen voor verschillende doelgroepen. Er zullen ook ‘live’ korte trainingen worden gegeven. Particulieren kunnen nu al een training volgen via de landelijk website. Al veel organisaties hebben aangegeven dat zij willen meedoen.

De gemeente gaat samen met organisaties aan de slag om een dementievriendelijke gemeente te worden. De organisaties die al hebben toegezegd mee te werken zijn Facet Ridderkerk, Karaat Mantelzorg, Aafje, Riederborgh, Internos, Salem, de regionale afdeling van Alzheimer Nederland en Ketenzorg Dementie BAR. De speerpunten in Ridderkerk zijn bewustwording, herkenning, voorlichting, lotgenotencontact, kennis en scholing over hoe om te gaan met mensen met dementie.

Vrijwilligers gezocht

Er wordt gezocht naar inwoners en (ex-)mantelzorgers die ervaring hebben met dementie en mensen met dementie die willen plaatsnemen in een klankbordgroep, om dit project samen vorm te geven. Ook worden vrijwilligers gezocht met ervaring met dementie die een scholing willen volgen, zodat zij cursussen kunnen gaan geven.

Wilt u meer weten? Mineke Boon is bereikbaar via info@karaatmantelzorg.nl, (0180) 763 717 en 06 1432 7443. U kunt alvast kijken op samendementievriendelijk.nl.

Foto: Gemeente Ridderkerk