Gemeente en parochie praten over ‘herontwikkeling’ Sint Joriskerk

De gemeente Ridderkerk is bereid mee te denken over een nieuwe bestemming voor de grond waarop nu nog de Sint Joriskerk staat, op de hoek van de Koninginneweg en Hovystraat. Vooralsnog ziet de gemeente af van het aanwijzen van het kerkgebouw als gemeentelijk monument. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen de gemeente, het parochiebestuur en het Bisdom Rotterdam.

Aanleiding voor het overleg, dat in goede sfeer verliep, was de door het parochiebestuur aangevraagde sloopvergunning voor het kerkgebouw. De onderhoudskosten van de in 1960 gebouwde Sint Joriskerk worden te hoog voor de parochie. Door de jarenlange onzekerheid over de toekomst van het kerkgebouw als gevolg van de plannen voor een tramtracé over de Koninginneweg is de afgelopen jaren alleen het hoogstnoodzakelijke onderhoud uitgevoerd.

Nu er definitief geen tram gaat rijden over de Koninginneweg kan verder nagedacht worden over de toekomst van de locatie. Het parochiebestuur wil af van het kerkgebouw en vraagt de medewerking van de gemeente om aan de grond een andere bestemming te geven. 

Het parochiebestuur handhaaft de aanvraag voor de sloopvergunning, maar heeft aangegeven dat sloop niet op korte termijn zal plaatsvinden. Gemeente en parochiebestuur benutten de komende tijd om te inventariseren welke delen van het kerkgebouw van cultuurhistorische waarde zijn en ingepast kunnen worden in een toekomstige herontwikkeling. De gemeente gaat na hoe het proces om te komen tot een herontwikkeling het beste kan worden ingericht. Op basis van de huidige situatie zal gemeente Ridderkerk niet overgaan tot het aanwijzen van het kerkgebouw als gemeentelijk monument.

Het parochiebestuur heeft de gemeente laten weten een inbreng te willen blijven leveren aan de op te stellen Kerkenvisie. De gemeente heeft hiervoor veel waardering.

Eind september zitten gemeente en parochiebestuur opnieuw om de tafel om de voortgang van de plannen voor de locatie van de Sint Joriskerk te bespreken.

Foto: Gemeente Ridderkerk