Gemeente en RiBA tekenen voor extra zorg

De samenwerking tussen het onderwijs en de gemeente Ridderkerk is goed. De gemeente werkt samen met het onderwijs rond kinderen die extra zorg nodig hebben in de thuissituatie, maar ook op school. Het is belangrijk dat kinderen met een extra zorgbehoefte onderwijs kunnen volgen. En de zorg die de gemeente voor die kinderen organiseert, moet aansluiten op het onderwijs.

De verschillende scholen voor primair onderwijs in Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard werken nauw samen. Dat samenwerkingsverband RiBA, gevestigd aan de Kastanjelaan, beschrijft elke vier jaar hoe zij onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, gaat organiseren.

Omdat de gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp, is het gebruikelijk dat het RiBA dit ondersteuningsplan voorlegt aan de gemeente en dat plannen die de gemeente heeft voor de jeugdhulp aansluiten op de plannen binnen het onderwijs.

Belangrijke stap

Wethouder Laurens Franzen ondertekende onlangs voor Ridderkerk het ondersteuningsplan van RiBA. Monique de Sterke, directeur, zette haar handtekening namens RiBA.

Hiermee is een belangrijke stap gezet in het doorontwikkelen van zorg en onderwijs in Ridderkerk. ‘’Wij werkten al goed samen maar nooit eerder hebben we onze ambities zo duidelijk op elkaar afgestemd. Dat hebben we nu gedaan en ik ben blij dat we straks nog beter samenwerken om Passend Onderwijs voor alle Ridderkerkse leerlingen naar een hoger plan te tillen’’, aldus wethouder Franzen.

Op de foto boven: Monique de Sterke (RiBA) en wethouder Franzen. Daarachter RiBA-beleidsmedewerker Leoni Bol en Arno Hogendoorn van de gemeente.

Foto: Gemeente Ridderkerk