Gemeente en Wooncompas: nog beter samenwerken bij sociale woningbouw

De gemeente en Wooncompas hebben afspraken gemaakt over de samenwerking bij elf nieuwbouwprojecten in Ridderkerk.

Onlangs werden de handtekeningen gezet onder deze ‘prestatieafspraken’. Namens Wooncompas door directeur-bestuurder Alfred van den Bosch, namens de gemeente door wethouder Marco Oosterwijk. De projecten worden de komende tien tot vijftien jaar gerealiseerd. Beide partijen vinden het belangrijk dat deze grote projecten soepel en volgens planning verlopen. Het gaat om sociale woningbouw, zowel grootschalige renovaties als sloop en nieuwbouw en een enkele nieuwe locatie.

Er is onder meer afgesproken de processen bij Wooncompas en de gemeente zoveel mogelijk op elkaar te laten aansluiten, zodat de onderlinge afstemming nog beter wordt. Er zal regelmatig overleg plaatsvinden om de projecten te evalueren en te kijken of het nodig is ergens bij te sturen.

Verder spant de gemeente zich in om het werk van Wooncompas mogelijk te maken, bijvoorbeeld door te zorgen dat binnen de gemeentelijke organisatie voldoende capaciteit beschikbaar is. Wooncompas en de gemeente houden elkaar op de hoogte van nieuwe inzichten en wijzigingen. Als zich kansen voordoen voor (extra) nieuwbouw of optimalisatie, bekijken Wooncompas en de gemeente samen de haalbaarheid daarvan.

Foto: Gemeente Ridderkerk