Lokaal

Gemeente: extra inzet om onkruid te bestrijden

De gemeente gaan het onkruid dit jaar meer ‘wijkgericht’ bestrijden. De gemeenteraad vroeg om een plan van aanpak na het extreme weer van afgelopen zomer. Door het vochtige weer en de hoge temperaturen groeide onkruid snel terug. Vooral in Drievliet en Bolnes was dat te merken.

Extra inzet

In deze wijken wordt dit jaar een proef uitgevoerd. Vier extra medewerkers verwijderen in de winterperiode de voedingsbodem. Tijdens de groeipieken (april-juni en augustus-oktober) en als de zomer ‘groeizaam’ is, zullen extra ploegen handmatig lastige plekken aanpakken waar machines niet kunnen komen. Zij worden ook ingezet bij het oplossen van meldingen. Waar nodig worden extra borstel-/veegrondes uitgevoerd.

Het hele jaar worden de meldingen, beleving en kwaliteit gemonitord. Na de eerste groeipiek en aan het eind van het jaar wordt de proef geëvalueerd.

Sinds vorig jaar wordt er anders naar de inrichting van het groen gekeken. Het maaibeleid is aangepast: strak gemaaid gazon maakte plaats voor gevarieerder groen en meer bloem- en kruidenrijk gras. De gemeente stapte daarnaast over naar frequentie-onderhoud. Hierdoor kunnen er pieken ontstaan in zichtbaar (on)kruid, omdat zij niet meer op beeldkwaliteit onderhoud plegen.

Borstelen en branden

Onkruid wordt bestreden door op de verharding afwisselend te branden (drie keer) en borstelen (twee keer). Met branden wordt de groei geremd, maar met ‘groeizaam’ weer groeit onkruid snel terug. Met borstelen wordt het onkruid losgemaakt en het nog aanwezige gebrande onkruid mee geborsteld. Na de borstelronde doet het straatbeeld daardoor wat verzorgder aan.