Lokaal

Gemeente geeft duidelijkheid over percelen

De komende jaren wordt een aantal percelen van de gemeente ontwikkeld. Het college heeft in beeld gebracht met welke ‘restpercelen’ de gemeente aan de slag gaat. Dat geeft u als omwonende duidelijkheid.

Een deel van de 28 percelen krijgt of houdt de bestemming groen. Voor de andere percelen is in beeld gebracht welke ontwikkelingen daar spelen. Deze locaties kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor woningbouw. Er gaat niet direct iets gebeuren. De gemeente gaat de komende periode nadenken over de manier waarop de benoemde locaties ontwikkeld worden.

Donderdag 10 oktober is in kamer A103 van het gemeentehuis een inloop van 14.00 tot 18.00 uur. Daar kunt u terecht met vragen. Deskundige medewerkers staan voor u klaar en er is kaartmateriaal voorhanden.

Wilt u weten om welke locaties het gaat? In de Notitie Visie Grondposities staat overzichtelijk over welke percelen het gaat en wat er per perceel speelt. Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met Joé Bos via (0180) 451 321 of j.bos@bar-organisatie.nl.