Gemeente: GO Sharing moet overlast deelscooters terugdringen

De deelscooters van GO Sharing, die sinds oktober 2020 in het Ridderkerkse straatbeeld te zien zijn, leveren nog te veel klachten op. Dat blijkt uit de evaluatie die de gemeente over het gebruik van de deelscooters heeft laten opstellen. Klachten gaan bijvoorbeeld over foutief geparkeerde scooters en scooters die vernield worden.

Er zijn verbeteringen nodig om de overlast terug te dringen. Met GO Sharing worden daarover concrete afspraken gemaakt. Pas als verbeteringen doorgevoerd zijn, wil de gemeente nadenken over uitbreiding van het aanbod.

De scooters voorzien in een behoefte. Iedere maand komen er unieke gebruikers bij. Door de deelscooters worden sommige delen van Ridderkerk en de omliggende gemeenten beter bereikbaar.

Overlast

Tegenover de voordelen staat de overlast. Soms staan scooters op de stoep geparkeerd, waardoor mindervaliden er niet meer langs kunnen. Of staan de scooters hinderlijk op fietspaden, wat gevaarlijke situaties kan veroorzaken. De aanbieder zal de gebruikers op dit punt beter moeten opvoeden.

Over de hele lijn neemt de overlast wel af. De aanbieder kan het door een technische ingreep onmogelijk maken om de deelscooters op sommige gevaarlijke locaties te parkeren. Ook kan GO Sharing via de app aangeven hoe en waar je de scooter moet parkeren. De gemeente streeft verder naar meer (verplichte) parkeervakken voor deelscooters.