Gemeente: Meld storing straatverlichting

Goede straatverlichting is belangrijk. Dat blijkt ook uit de vragen die de gemeente hierover krijgt. De gemeente ontvangt regelmatig vragen over straatverlichting, verzoeken voor meer straatverlichting en over de sterkte van het licht. Zij beantwoorden graag de meest gestelde vragen en laten u weten hoe en bij wie u storingen kunt melden.

Het is niet altijd mogelijk om speelplaatsen, parken en achterpaden te verlichten. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het beperken van energieverbruik en het zo min mogelijk verstoren van de natuur. De gemeente heeft namelijk in haar beleid vastgelegd dat zij het leefmilieu niet vervuilt of ontregelt.

Soms is er geen verlichte, alternatieve route. Dan wijkt de gemeente van het beleid af. De straatlantaarns langs de wegen en straten voldoen grotendeels aan de Nederlandse Praktijkrichtlijnen voor openbare verlichting. Soms hebben mensen last van licht dat in hun woningen schijnt. In overleg met de bewoners schermen wij waar mogelijk de verlichtingsarmaturen af. Daardoor verdwijnt de hinder en blijft de straat toch goed verlicht.

Storingen en defecten aan gemeentelijke straatverlichting

Het is belangrijk dat u storingen zo snel mogelijk doorgeeft aan de gemeente. Bij meldingen over kapotte lampen herstelt de aannemer de storingen. Lampstoringen aan één mast worden binnen 5 werkdagen na de melding opgelost. U meldt storingen en defecten bij het meldpunt openbare ruimte. Vermeld hierbij altijd de straatnaam en het volgnummer van de mast. Dat staat op de identificatiesticker die op vrijwel alle masten zit. Ook geeft u of het om één of meerdere masten gaat. U geeft de melding door via de Ridderkerk-app of telefonisch: (0180) 451234.

Branden meerdere lampen in de straat niet? Meld dit dan zo snel mogelijk. De gemeente meldt dit bij netwerkbeheerder Stedin. Als meerdere lampen niet branden is er een storing in het elektriciteitsnetwerk van Stedin. De elektriciteitskabel is dan waarschijnlijk kapot. Netwerkbeheerder Stedin is verantwoordelijk voor reparaties aan kabels. Het herstellen van elektriciteitskabels duurt soms lang. Dat komt door de voorbereidingen om veilig te werken. Stedin schakelt eerst de elektriciteit uit en graaft dan de kabel op. Ook woningen hebben dan geen stroom. U krijgt van Stedin ruim de gelegenheid voor maatregelen. Stedin streeft ernaar een netwerkstoring binnen 5 werkdagen na melding op te lossen.

Storingen aan lichtmasten van het waterschap

Niet alleen de gemeente is verantwoordelijk voor openbare straatverlichting. In wegen buiten de bebouwde kom zorgt het Waterschap Hollandse Delta hiervoor. Die verlichting vindt u langs de volgende wegen: Rotterdamseweg, Pruimendijk, Noldijk, Gebroken Meeldijk, Oost Molendijk, Oudelande, Voorweg, Krommeweg, Verbindingsweg – Populierenlaan, Waalweg en de Rijksstraatweg het gedeelte tussen de Achter Ambachtseweg en de Langeweg. Deze masten hebben meestal een sticker met daarop het logo van het waterschap en het mastnummer.

Storingen melden aan het waterschap

Storingen of defecten aan lichtmasten van het waterschap meldt u rechtstreeks bij Waterschap Hollandse Delta. Zij houden u op de hoogte. Het belangrijk dat u het mastnummer van de betreffende lichtmast doorgeeft.

U kunt het waterschap bellen: (088) 9743000 (tijdens kantoor- tijden) of (0900) 2005005 (ook buiten kantoortijden). U kunt ook het contactformulier op de website gebruiken.