Gemeente Ridderkerk verlengt regeling huurcompensatie

Gemeente Ridderkerk verlengt de regeling waarmee het voor eigenaren van winkel- of bedrijfsruimten makkelijker wordt om aan huurders huurkorting of kwijtschelding van huur te verlenen.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft de landelijke overheid beperkende maatregelen genomen. Veel winkels en horecazaken zijn daardoor al enkele maanden gesloten of sterk beperkt in de bedrijfsactiviteiten.

De landelijke overheid heeft verschillende financiële regelingen opgezet om de ondernemers tegemoet te treden. Maar niet alle ondernemers komen hiervoor in aanmerking. Bovendien dekken die maatregelen slechts een deel van lopende kosten.

Voor veel ondernemers is de huur van bedrijfsruimte een belangrijke kostenpost. Die kosten lopen door, ook al is hun zaak door de coronamaatregelen (grotendeels) dicht. Eind 2021 ging Nederland opnieuw in lockdown. Het college kreeg van verschillende kanten het verzoek de regeling huurcompensatie ook in 2022 voort te zetten.

“We willen verhuurders en huurders van bedrijfspanden aanmoedigen om met elkaar in gesprek te gaan over de huursom’’, zegt wethouder Henk van Os. “Om de situatie van ondernemers te verlichten hebben wij vorig jaar de ‘subsidieregeling huurcompensatie corona’ ingesteld. Daar is veel gebruik van gemaakt. Ook dit jaar hebben veel ondernemers last van de coronamaatregelen. Daarom verlengen we de regeling.’’

25 procent

De te verlenen subsidie bedraagt ten hoogste 25 procent van de totale som van subsidiabele kosten, tot een maximum subsidie van 15.000 euro per verhuurd object, maximaal 2.500 euro per maand gedurende maximaal zes maanden.

Op ridderkerk.nl/huurcompensatie-ondernemers is meer informatie te vinden.