Gemeente: samen de strijd aan met zwerfafval

Ridderkerk heeft een ‘aanvalsplan’ opgesteld om de gemeente uiterlijk in 2030 zwerfafvalarm te krijgen. Het plan is de leidraad om zwerfafval te voorkomen en op te ruimen. De gemeenteraad vroeg hierom. Een van de wensen was ook in te zetten op verbeteringen op de korte termijn. Bijvoorbeeld het sneller opruimen van zwerfafval en afval naast de containers, maar ook het verplaatsen van afvalbakken naar strategische locaties.

Speerpunten

Wethouder Peter Meij: “Schone straten en plantsoenen zonder zwerfafval zijn een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Van inwoners, winkeliers, ondernemers en de gemeente. Er zijn gelukkig steeds meer mensen die gaan opruimen. Dat vind ik fantastisch! Zij zijn een zeer welkome aanvulling op dit aanvalsplan. In de wijken is het duidelijk te zien als er vrijwilligers actief zijn.”

De acties komen voort uit drie speerpunten. Als eerste beter en zichtbaar opruimen, bijvoorbeeld door meer maatwerk bij het legen van afvalbakken en het prikken van zwerfafval. Het tweede is de aanpak van de bron: We gaan locaties monitoren, zodat we ons kunnen richten op plaatsen waar het vaak vuil is. Het derde speerpunt is bewustwording. Een van de manieren om dat te bereiken is educatie op scholen. We gaan na de zomervakantie samenwerking zoeken met scholen, bedrijven en verenigingen.