Lokaal

Gemeente: schone buurt tijdens feestdagen

Dit jaar valt kerst op vrijdag en zaterdag. De afvalinzameling is hierdoor beperkt en ondergrondse containers voor PMD+restafval, papier en glas worden minder vaak geleegd.

De ondergrondse containers worden niet geleegd op vrijdag 25 de- cember (eerste kerstdag), zaterdag 26 december (tweede kerstdag) en vrijdag 1 januari (nieuwjaars- dag). Ook op zondagen kan niet worden gewerkt. Dat betekent dat er maandag 28 december gestart wordt met het legen van de ondergrondse containers.

Samen uw buurt schoon

Hoe voorkomen we met elkaar overvolle containers en zwerfafval in de week van 26 tot en met 31 december? De gemeente zet gedurende drie weken een extra voertuig in om ondergrondse containers te legen. Maar wij hebben ook uw hulp nodig. Uw medewerking wordt gevraagd om uw afval (papier, glas, PMD+restafval) tijdelijk in huis te houden bij volle containers en geen afval naast de container te plaatsen.

“Wij rekenen op uw begrip richting onze medewerkers. Zij doen er alles aan om de gemiste dagen zo snel mogelijk in te lopen. We verwachten echter enkele dagen nodig te hebben voordat de ach- terstanden zijn ingelopen. Samen met u houden wij graag uw buurt schoon!”, aldus de gemeente.