Gemeente: uitbetaling ondernemersregelingen op peil

Veel ondernemers en ZZP’ers hebben door de coronacrisis geen of minder inkomsten. Zij kunnen aanspraak maken op de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (tozo) voor inkomensondersteuning of een lening bedrijfskapitaal. Meer dan 90% van de aanvragen in Ridderkerk is inmiddels afgerond.

In Ridderkerk hebben tot nu toe 562 ondernemers inkomensaanvulling vanuit de regeling aangevraagd. In Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk zijn ongeveer 50 aanvragen voor een lening binnen. De gemeente is op dit moment druk bezig om alle aanvragen te behandelen.

Extra eisen

Bij de behandeling van de eerste aanvragen stelde de Rijksoverheid extra eisen op voor de lening bedrijfskapitaal. Nu is het proces zo ingericht dat de gemeente bij nieuwe of aanvullende informatie snel de betrokken inwoners en bedrijven kan informeren.

Zo snel mogelijk

De gemeente wil de aanvragers zo snel en zo goed mogelijk helpen. Daarom werken medewerkers vanuit verschillende afdelingen samen. Als de aanvraag voor inkomensondersteuning compleet is en aan alle eisen voldoet handelt de gemeente de aanvraag binnen 10 werkdagen af. U ontvangt dan ook een voorschot. Bij een aanvraag voor een lening handelt de gemeente de aanvraag binnen vier weken af.

Voor meer informatie over de regelingen en aanvragen, kijk op www.ridderkerk.nl/tozo.