Gemeente: Vergaderingen gemeenteraad en raadscommissies uitgesteld

Het presidium (de fractievoorzitters van de elf partijen in de gemeenteraad, de burgemeester en de voorzitters van de twee raadsommissies) heeft op 20 april digitaal vergaderd. Gesproken is onder andere over de actuele zaken rond de corona-crisis. Raadsleden worden dagelijks hierover geïnformeerd door de burgemeester.

Daarnaast is ook gesproken over het eerdere besluit van het presidium dat er vóór juni geen commissie- en raadsvergaderingen worden gehouden. Er zijn geen raadsvoorstellen waarvoor het per se noodzakelijk is vóór 1 juni een beslissing te nemen. Over een aantal raadsvoorstellen dat na 1 juni behandeld wordt, kunnen de raadsleden al schriftelijke vragen stellen aan het college. Als de vergaderstukken worden gepubliceerd, worden deze vragen daaraan toegevoegd.

Afgesproken is dat het presidium binnenkort een besluit neemt over de vergaderingen na 1 juni. Vóór 1 juni wordt er wel digitaal vergaderd door de Auditcommissie en de werkgroep KAS.

Tevens is besloten om vóór 1 juni een commissievergadering te houden over dat wat te maken heeft met de coronacrisis. Het presidium overlegt nog over de vorm van deze commissievergadering. Deze zal in ieder geval via internet te volgen zijn.