Lokaal

Gemeente wil soepel omgaan met 24-uursregel Wmo-vervoer

Gebruikers van Wmo-vervoer wordt met ingang van deze maand gevraagd een gewone rit tenminste 24 uur van tevoren te bestellen. Tot voor kort kon dit een uur van tevoren. Een aantal gebruikers heeft het signaal afgegeven deze verandering als een grote achteruitgang te zien.

Daarom heeft de gemeente voor de komende maanden de regiecentrale (waar men de rit kan bestellen) gevraagd soepel om te gaan met de 24-uursregel voor gewone ritten. Concreet betekent dit dat iedereen wordt opgehaald die een rit bestelt. De gebruikers van het Wmo-vervoer zijn hierover onlangs per brief geïnformeerd.

Intussen gaat het college op verzoek van de gemeenteraad nog eens kijken naar de nieuwe dienstverlening. In januari 2021 ontstaat hierover meer duidelijkheid.

Wat niet verandert zijn de urgentieritten en prioreitsritten. Voor bijvoorbeeld een plotseling ziekenhuis- of huisartsbezoek kan een uur van tevoren een urgentierit worden aangevraagd. Ook de terugrit van een al eerder gepland doktersbezoek of ziekenhuisbezoek kan op deze manier worden geregeld. Prioriteitsritten moet men minimaal 24 uur van tevoren bestellen. Zo’n rit biedt de zekerheid om op tijd op de plaats van bestemming aan te komen (bijvoorbeeld bij begrafenis, huwelijks­voltrekking, religieuze bijeenkomst of om een aansluiting in het openbaar vervoer te halen).

In het eerste kwartaal 2021 wordt het Wmo-vervoer geëvalueerd. Daarnaast is er jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek.