Gemeente zoekt stembureauleden en tellers

Op woensdag 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Vanwege corona kan in de gemeente bij een aantal stemlokalen ook al op maandag 15 en dinsdag 16 maart worden gestemd. Veiligheid staat immers voorop. Voor een goed verloop van het stemproces is de gemeente op zoek naar stembureauleden en tellers.

Als lid van het stembureau zorgt u ervoor dat het stemmen in het stembureau volgens de juiste procedure verloopt. Om u voor te bereiden op uw taak is het verplicht een digitale instructie te volgen, gevolgd door een digitale toets. Een goede voorbereiding is het halve werk. Belangrijke taken als stembureaulid zijn het informeren van kiezers met vragen over het stemproces, controleren van stempassen en volmachten, identiteitscontrole, uitreiken van stembiljetten, controle op de inworp van de stembiljetten in de stembus, zorgvuldig tellen van de stembiljetten na sluiting van de stembussen en zorgdragen voor administratieve verslaglegging. Alle stembureauleden krijgen een vergoeding.

Helpen als teller

De tellers komen op 17 maart om 21.00 uur in actie als de stembureaus sluiten. Op dat moment worden de stembussen geopend en kan het tellen van alle stemmen beginnen. Hoe laat dat klaar is, hangt af van hoeveel stemmen in het stembureau zijn uitgebracht. Alle tellers krijgen een vergoeding. Ook zij moeten vooraf een digitale instructie volgen.

Aanmelden

Bent u beschikbaar en lijkt het werken op een stembureau u leuk? Meldt u aan als stembureaulid of teller vóór uiterlijk 20 december via ridderkerk.mijnverkiezing.nl.

Op de dag van de verkiezingen moet u minimaal 18 jaar oud zijn. Meer informatie of aanvullende vragen? Neem dan contact op met team Verkiezingen via e-mailadres verkiezingen@ridderkerk.nl.