Gemeentegids WieWatWaar Ridderkerk online

Vanaf donderdag 23 april staat op de website WieWatWaar Ridderkerk een overzicht van alle maatschappelijke organisaties in Ridderkerk. De online gemeentegids is opgezet in samenwerking met de Bibliotheek AanZet.

De gemeente en de bibliotheek wil iedereen zo goed mogelijk voorzien van betrouwbare informatie. Voor inwoners en organisaties in Ridderkerk was het niet altijd even duidelijk welke maatschappelijke organisaties er zijn in de gemeente. Met WieWatWaar Ridderkerk is daar verandering ingekomen. Deze digitale gids biedt een compleet overzicht van alle sociale organisaties binnen de gemeente. Op het gebied van welzijn, wonen, sport, zorg en andere maatschappelijke dienstverlening. 

Samenwerking met de Bibliotheek AanZet

Wethouder Marten Japenga is blij met het initiatief: “Deze betrouwbare website zorgt er hopelijk voor dat Ridderkerkers makkelijker hulp vinden. De bibliotheek is voor de inwoners en organisaties het aanspreekpunt voor de website. Zij heeft als belangrijkste taak dat het overzicht actueel en compleet blijft. Wiewatwaarridderkerk.nl moet op termijn groeien naar een platform ván en vóór inwoners. Een plek waar buren initiatieven opzetten en organisaties samenwerkingen starten. Een plek waar vraag en aanbod bij elkaar komen. De bibliotheek kan ons hierbij helpen.

WieWatWaar Ridderkerk is gratis voor zowel inwoners als organisaties. En vanaf vandaag dus vrij toegankelijk voor iedereen. Heeft u vragen en/of verbeterpunten? Of wordt uw maatschappelijke organisatie nog niet vermeld? Laat het weten via wiewatwaarridderkerk.nl.