Lokaal

Gemeentehuis blijft gemeentehuis

Het gemeentehuis staat als een huis en behoeft geen nieuwe naam. Uit een poll over de naamgeving blijkt dat de meeste inwoners ‘gemeentehuis’ de beste aanduiding voor het gebouw vinden.

Het college dacht na over een andere naam omdat het gemeentehuis aan meer instellingen onderdak biedt dan alleen het gemeentebestuur en ambtenaren. Ook de Muziekschool, het Gildeproject, Vluchtelingenwerk, Burgerzaken en Bibliotheek AanZet zijn aan het Koningsplein gevestigd. De onderlinge samenwerking krijgt steeds meer vorm. Een nieuwe naam voor het gebouw zou hiervan het symbool kunnen zijn.

Meer waarde

“De naam verandert dus niet, maar dat betekent niets voor de mooie samenwerking die we zien. Integendeel, de partners zijn zeer enthousiast en gemotiveerd om met elkaar meer waarde te bewerkstelligen. Door corona konden de afgelopen tijd allerlei ideeen nog niet uitgewerkt worden, maar dat wordt in de toekomst beter’’, zegt wethouder Marten Japenga. De partners bedanken de inwoners voor de input.