Lokaal

Gemeentelijk monument langs rivieroevers 

Gemeente Ridderkerk wil Loods Y6 aanwijzen als gemeentelijk monument. Loods Y6 is de laatst overgebleven loods van Smit Slikkerveer aan Ringdijk 390. De overige loodsen zijn gesloopt. Loods Y6 werd gered van de sloop omdat het op een ander perceel staat dan de andere loodsen.

De gemeente wil het cultureel erfgoed langs de Rivieroevers behouden. Het aanwijzen van Loods Y6 als monument is daarin een volgende stap. In 2022 liet het college van B en W door een cultuurhistoricus onderzoek doen naar Loods Y6. Die adviseerde om deze om te dopen tot gemeentelijk monument.
Uit het rapport: “De aanbeveling is om de loods aan te wijzen als gemeentelijk monument vanwege de zeldzaamheid, de gaafheid en de cultuurhistorische waarde. Als bedrijf had Smit Slikkerveer een enorme invloed en is het van betekenis geweest niet alleen voor Ridderkerk maar ook in binnen- en buitenland. Als zeldzaam restant van het verhaal van Smit Slikkerveer, is het van belang om de loods te behouden.”

Proces

De eigenaar van de loods is inmiddels geïnformeerd over de wens van de gemeente. De rechthebbenden kunnen tot en met 28 februari 2023 een zienswijze indienen en de Erfgoedcommissie wordt om advies gevraagd. Daarna wordt definitief besloten de loods wel of niet aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Foto: gemeente Ridderkerk