Lokaal

Gemeenteraad Ridderkerk neigt naar algemeen vuurwerkverbod

De meeste Nederlanders staan enkele weken na de jaarwisseling negatief of zeer kritisch tegenover het afsteken van vuurwerk. Het kabinet lijkt niets te voelen voor een algemeen vuurwerkverbod. Rotterdam wil als eerste van de vier grote steden voor de komende jaarwisseling een algeheel vuurwerkverbod opleggen.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 23 januari 2020 werd een motie ingebracht door Bjorn Ros van Groen Links Ridderkerk voor een algemeen vuurwerkverbod in Ridderkerk.

In deze motie wordt het college van Ridderkerk verzocht om onderzoek te doen naar een algemeen vuurwerkverbod waarbij ook door het college dient te worden aangegeven hoe dit vuurwerkverbod in de praktijk gehandhaafd kan worden.

Deze motie is met 19 stemmen voor en met 10 tegen stemmen aangenomen.

Dit betekent niet dat een vuurwerkverbod al direct op 31 december 2020 in gaat. De motie is een verzoek tot onderzoek door het college waarna later het resultaat in de raad besproken gaat worden. Daarna wordt pas een definitieve beslissing genomen.